Društvena odgovornost i etika

Verujemo da uspeh leži u uticaju koji imamo na živote drugih. Mi smo strastveni u pružanju podrške zaposlenima u Aurora2222 pružajući mnoštvo mogućnosti za rast, razvoj i napredovanje, koja uključuje i aktivnu podršku naporima volonterskog rada zaposlenih. Verujemo u podršku našim lokalnim zajednicama u kojima živimo i radimo.

Naš slogan je „ETIKA.POSVEĆENOST.IZLEČENJE – i ovo je mnogo više od slogana. Predstavlja našu privrženost u obezbeđivanju svetlije budućnosti za sve.

Aurora2222 veruje da je neophodno garantovati, promovisati i konsolidovati kulturu koja se odlikuje korektnošću, integritetom i transparentnošću tokom obavljanja svojih aktivnosti, usput poštujući sve zainteresovane strane.

Poslujemo u skladu sa zakonima i propisima, i konstantno preduzimamo mere kako bismo osigurali da cela organizacija bude posvećena tome. Od svih zaposlenih se zahteva da deluju integritetno i profesionalno u svim aspektima svog rada i da očekuju najmanje isto od onoga s kim komuniciraju unutar i izvan organizacije.

Etički standardi AURORA2222 zahtevaju da činimo ono što je moralno ispravno i odgovorno u poslovanju, da sadrže načela poštenja, zakonitosti, usaglašenosti, lojalnosti, pouzdanosti, uzajamnog poštovanja, dostojanstva i transparentnosti.

Naš smeli i preduzetnički duh u kombinaciji sa najvišim etičkim i moralnim standardima čini srce naše organizacije. Temelj našeg pristupa se ogleda u poverenju i posvećenosti svih zaposlenih. Za naše cenjene partnere kontinuirano tražimo nove i poboljšane načine za podršku i unapređenje načina poslovanja. Ovo se proteže sve do superiornog nivoa nege pacijenta, poboljšavajući zdravstvene ishode onih koji su u nam u prvom planu.

Naša posvećenost poboljšanju zdravlja i kvaliteta života naših pacijenata zahteva najviše etičke standarde u svim oblastima poslovanja kompanije. Osiguravamo da se sve odluke donose nezavisno, u najboljem interesu pacijenata i u skladu sa svim važećim zakonima, propisima i industrijskim kodeksima. Nastojimo da usadimo razumevanje naših vrednosti i osnažimo ljude da donose odluke u svetlu ovih vrednosti i u najboljem interesu pacijenata.