Ekspertski skup o neuroblastomu

Ponosni smo što smo pružili podršku i sponzorisali ekspertski skup gde je glavna tema bila lečenje visoko rizičnog neuroblastoma. Domaćim i svetskim stručnjacima su predstavljeni poslednji rezultati istraživanja u ovoj oblasti i razmenjena su dosadašnja iskustva kako bi se unapredila buduća primena terapije za ovu retku bolest. Okupili smo sve strane koje se bave visoko rizičnim neuroblastomom na jednom mestu, radi povezivanja i razmene znanja, sa ciljem da se dodatno unapredi lečenje pacijenata u Srbiji. Neuroblastom je vodeći uzrok smrti povezanih sa rakom kod dece, a ciljana imunoterapija koju distribuiramo oslikava našu posvećenost radu na jednakosti u socijalnim mogućnostima, zdravstvenoj zaštiti i pristupu dijagnozama i terapijama za ljude koji žive sa retkom bolešću.

Predavanje
Prof. Dr. Holger Lode
Assist. Dr. Jelena Lazić
Radni ručak
Prof. Dr. Maja Beck Popovic