Prvo snabdevanje i primena sistema menadžmenta kvalitetom

Kompanija je potpisala ugovore sa najeminentnijim zdravstvenim centrima u Beogradu i širom Srbije. Započeta je distribucija prema krajnim korisnicima i takođe je implementiran ISO : 9001 2008 QMS standard.