Proširenje portfolia i terapijskog područja

Kompanija je proširila terapeutska područja u kojima je prisutna na: hematologiju, kardiologiju, neurologiju, zarazne bolesti, anesteziju, gastroenterologiju i psihijatriju.