Terapija glutation i okupljanje stručnjaka za unapređenje tretmana neuroblastoma

Kompanija počinje da distribuira terapiju glutationa koja  pomaže pacijentima kojima su hemioterapeutici smanjili  tkivni i  intracelularni nivo endogenog glutationa pogoršavajući tumorsko stanje izazvano oksidativnim stresom. Predkliničke i kliničke studije su pokazale zaštitnu ulogu glutationa u mnogim patološkim situacijama koje uzrokuju oštećenje ćelija. U istoj godini kompanija uvozi i distribuira širom zemlje terapiju koja se koristi za smanjenje pojave hemoragijskih cistitisa  izazvanih delovanjem ciklofosfamida i ifosfamida.

Terapija pomaže u zaštiti sluzokože bešike od štetnih efekata ova dva leka koja telo razgrađuje na način da formiraju materije koje mogu da naude bešici. Kompanija sponzoriše skup u Beogradu čija je glavna tema bila lečenje neuroblastoma kod dece sa domaćim i svetski poznatim stručnjacima na kome su predstavljeni poslednji rezultati istraživanja u ovoj oblasti i razmenjena dosadašnja iskustva kako bi se unapredila buduća primena terapije za ovu retku bolest.