Istorijat kompanije

 • 2013

  Osnivanje kompanije
  Kompanija je osnovana u julu 2013. godine
 • 2014

  Rešenje Ministarstva Zdravlja R. Srbije
  Kompaniji je izdata dozvola za trgovinu na veliko lekovima i medicinskim sredstvima od nadležnog organa - Ministarstva zdravlja.
 • 2015

  Uspostavljanje jakog portfolio
  Dubinskom analizom tržišta kompanija je identifikovala nišne farmaceutske proizvode i formirala specifičan portfolio za ponudu, sa fokusom na onkologiju i lekove za lečenje retkih bolesti (‘’lekovi siročići’’). Kompanija je uspešno izvršila registraciju u registar ponuđača pri Agenciji za privredne registre Srbije.
 • 2016

  Prvo snabdevanje i primena sistema menadžmenta kvalitetom
  Kompanija je potpisala ugovore sa najeminentnijim zdravstvenim centrima u Beogradu i širom Srbije. Započeta je distribucija prema krajnim korisnicima i takođe je implementiran ISO : 9001 2008 QMS standard.
 • 2017

  Proširenje portfolia i terapijskog područja
  Kompanija je proširila terapeutska područja u kojima je prisutna na: hematologiju, kardiologiju, neurologiju, zarazne bolesti, anesteziju, gastroenterologiju i psihijatriju.
 • 2018

  Proširen domet u isporuci lekova
  Kompanija je izvršile prve isporuke na susedna tržišta. Završena primena ISO : 9001 2015 QMS standarda.
 • 2019

  Uvođenje novih generičkih lekova
  Kompanija je uspešno uvela na tržište inovativan generički lek koji leči tumore na mozgu i metastatske tumore mozga, Hodgkinov i ne-Hodgkinov limfom, a koristi se i kao pripremna terapija pre transplantacije hematopoetskih progenitornih ćelija pacijenata. Još jedan novi generički lek koji se koristi za lečenje reumatoidnog artritisa takođe je uveden na tržište.
 • 2020

  Distribucija leka za lečenje od retke bolesti (‘’lek siročić’’)
  Kompanija je započela distribuciju ciljane imunoterapije karcinoma, inovativnog i originalnog leka koji se koristi za lečenje visoko rizičnog neuroblastoma, retkog oblika karcinoma, najčešćeg oblika solidnog tumora kod novorođenčadi mlađe od godinu dana. Ovaj inovativni lek koji postaje standardna nega u lečenju visoko rizičnog neuroblastoma sada je dostupan i u Srbiji, što je vitalni korak napred u lečenju male dece kod koje je dijagnostikovana ova agresivna vrsta karcinoma. Kompanija je postala članica grupacije veledrogerija pri Privrednoj komori Srbije, koja ima status punopravnog člana GIRP- Evropska asocijacija veledrogerija sa potpuninm asortimanom (European Healthcare Distribution Association).
Kontakt