Istorijat kompanije

2013
Osnivanje kompanije
Kompanija je osnovana u julu 2013. godine
2014
Rešenje Ministarstva Zdravlja R. Srbije

Kompaniji je izdata dozvola za trgovinu na veliko lekovima i medicinskim sredstvima od nadležnog organa - Ministarstva zdravlja.

2015
Uspostavljanje jakog portfolio

Dubinskom analizom tržišta kompanija je identifikovala nišne farmaceutske proizvode i formirala specifičan portfolio za ponudu, sa fokusom na onkologiju i lekove za lečenje retkih bolesti (‘’lekovi siročići’’). Kompanija je uspešno izvršila registraciju u registar ponuđača pri Agenciji za privredne registre Srbije.

2016
Prvo snabdevanje i primena sistema menadžmenta kvalitetom

Kompanija je potpisala ugovore sa najeminentnijim zdravstvenim centrima u Beogradu i širom Srbije. Započeta je distribucija prema krajnim korisnicima i takođe je implementiran ISO : 9001 2008 QMS standard.

2017
Proširenje portfolia i terapijskog područja

Kompanija je proširila terapeutska područja u kojima je prisutna na: hematologiju, kardiologiju, neurologiju, zarazne bolesti, anesteziju, gastroenterologiju i psihijatriju.

2018
Proširen domet u isporuci lekova

Kompanija je izvršile prve isporuke na susedna tržišta. Završena primena ISO : 9001 2015 QMS standarda.

2019
Uvođenje novih generičkih lekova

Kompanija je uspešno uvela na tržište inovativan generički lek koji leči tumore na mozgu i metastatske tumore mozga, Hodgkinov i ne-Hodgkinov limfom, a koristi se i kao pripremna terapija pre transplantacije hematopoetskih progenitornih ćelija pacijenata. Još jedan novi generički lek koji se koristi za lečenje reumatoidnog artritisa takođe je uveden na tržište.

2020
Distribucija leka za lečenje od retke bolesti (‘’lek siročić’’)

Kompanija je započela distribuciju ciljane imunoterapije karcinoma, inovativnog i originalnog leka koji se koristi za lečenje visoko rizičnog neuroblastoma, retkog oblika karcinoma, najčešćeg oblika solidnog tumora kod novorođenčadi mlađe od godinu dana. Ovaj inovativni lek koji postaje standardna nega u lečenju visoko rizičnog neuroblastoma sada je dostupan i u Srbiji, što je vitalni korak napred u lečenju male dece kod koje je dijagnostikovana ova agresivna vrsta karcinoma. Kompanija je postala članica grupacije veledrogerija pri Privrednoj komori Srbije, koja ima status punopravnog člana GIRP- Evropska asocijacija veledrogerija sa potpuninm asortimanom (European Healthcare Distribution Association).

2021
Borba protiv COVID-19: Inovativna terapijska i dijagnostička rešenja za brzo otkrivanje i prevenciju

Sa pojavom globalne pandemije, kompanija se fokusirala na pronalaženje terapeutskih i dijagnostičkih rešenja kako bi se obuzdala transmisija COVID-19 virusa. Pored uvođenja određenih terapija koje su se koristile u COVID-19 protokolima, kompanija je postala prvi nosilac odobrenja za promet inovativnih testova za samotestiranje, za brzu detekciju aktivne i preležane COVID-19 infekcije.

Započeta je distribucija vakcine BCG koja se koristi za terapiju postojećih tumora  mokraćne bešike i za profilaksu recidiva. Ova imunoterapija se primenjuje nakon transuretralne resekcije površinskih tumora sa ciljem da se predupredi ponovna pojava. Terapija je jako deficitarna u zemlji, a neredovno primanje vakcine može povećati šansu za recidiv bolesti.

2022
Terapija glutation i okupljanje stručnjaka za unapređenje tretmana neuroblastoma

Kompanija počinje da distribuira terapiju glutationa koja  pomaže pacijentima kojima su hemioterapeutici smanjili  tkivni i  intracelularni nivo endogenog glutationa pogoršavajući tumorsko stanje izazvano oksidativnim stresom. Predkliničke i kliničke studije su pokazale zaštitnu ulogu glutationa u mnogim patološkim situacijama koje uzrokuju oštećenje ćelija. U istoj godini kompanija uvozi i distribuira širom zemlje terapiju koja se koristi za smanjenje pojave hemoragijskih cistitisa  izazvanih delovanjem ciklofosfamida i ifosfamida.

Terapija pomaže u zaštiti sluzokože bešike od štetnih efekata ova dva leka koja telo razgrađuje na način da formiraju materije koje mogu da naude bešici. Kompanija sponzoriše skup u Beogradu čija je glavna tema bila lečenje neuroblastoma kod dece sa domaćim i svetski poznatim stručnjacima na kome su predstavljeni poslednji rezultati istraživanja u ovoj oblasti i razmenjena dosadašnja iskustva kako bi se unapredila buduća primena terapije za ovu retku bolest.