* Obavezna polja


  Poveži se


  Aurora2222 d.o.o.
  Republika Srbija
  Ulica Koče Kapetana 16,
  11000 Beograd
  office@aurora2222.com

  Tel: +381 11 3440 313
  Fax: +381 11 3442 679
  Lokacija skladišta:
  Aurora2222 d.o.o.
  Ulica Viline Vode b.b,

  11000 Belgrade
  Republika Srbija

  Za medicinske informacije: medicalinformation@aurora2222.com
  Prijava neželjene reakcije:
  pharmacovigilance@aurora2222.com
  Kontakt