Poveži se

Aurora2222 d.o.o.
Republika Srbija
Ulica Koče Kapetana 16,
11000 Beograd
office@aurora2222.com

Tel: +381 11 3440 313
Fax: +381 11 3442 679

Prijava neželjene reakcije:
pharmacovigilance@aurora2222.com

Lokacija skladišta:
Aurora2222 d.o.o.
Ulica Viline Vode b.b,

11000 Beograd
Republika Srbija

Za medicinske informacije: medicalinformation@aurora2222.com