Usluge

Neregistrovani lekovi

Konsultantske uluge - registracija lekova i medicinskih sredstava

Programi za planiran i kontrolisan pristup originalnim i inovativnim lekovima