Osnivanje kompanije

Kompanija je osnovana u julu 2013. godine