Uvođenje novih generičkih lekova

Kompanija je uspešno uvela na tržište inovativan generički lek koji leči tumore na mozgu i metastatske tumore mozga, Hodgkinov i ne-Hodgkinov limfom, a koristi se i kao pripremna terapija pre transplantacije hematopoetskih progenitornih ćelija pacijenata. Još jedan novi generički lek koji se koristi za lečenje reumatoidnog artritisa takođe je uveden na tržište.